Krigen i Rogaland

Krigen i Rogaland varte i 14 dramatiske dager, og utspilte seg for en stor del i det som nå er kommunene Gjesdal og Bjerkreim. Det finnes rikelig med litteratur om både kamphandlingene og den påfølgende 5 år lange okkupasjonen. Selv om det begynner å bli lenge siden, kommer det stadig nytt stoff. Så sent som i 2016 kom bøkene Aprilnatt og Håpløs kamp. Året før kom Vaulefolket på flukt frå Gestapo. Les dem! De gir nye og interessante perspektiv på krigshistorien. Har du ikke tid til en hel bok, får du en oversikt i artikkelen vi har lagt ut her. Klikk på lenken for å lese: Krigen i Rogaland

På bildet over ser vi fanen til IR 8, hærens infanteriregiment i Rogaland. Et regiment svært mange lokale vernepliktige har vært innrullert i oppigjennom tidene. Kampene regimentet har vært involvert i er brodert inn, sist Jæren 1940. Sammen med Jegerbataljonen fra IR 2, spilte de hovedrollene i de lokale kampene mot okkupasjonsmakten  i aprildagene 1940. IR 8 ble nedlagt på begynnelsen av 2000-tallet. Bilde: Forsvarsmuseet, Oslo