Krigen i Rogaland

Felttoget i Rogaland utspilte seg for en stor del i det som nå er kommunene Gjesdal og Bjerkreim. I år er det 80 år siden, men bare de siste årene har det kommet en hel rekke nye utgivelser om lokal krigshistorie: I 2014 kom boka Krigshistoriske fotturer i Sør-Rogaland og Agder. Året etter Vaulefolket på flukt frå Gestapo. I 2016 kom boka Aprilnatt. Rogaland krigshistorisk forening har lagt ned et formidabelt arbeid der sjette og foreløpig siste bok, Doomsday, kom i 2019. Og nå, i 2020, kom Minnesmerker fra 2. verdenskrig og de som døde i Rogaland. Les dem! De gir nye og interessante perspektiv på krigshistorien. Har du ikke tid til en hel bok, får du en oversikt i artikkelen vi har lagt ut under:

Bildet over er fra felttoget i Rogaland de skjebnesvangre aprildagene i 1940. Helge Hundeide har bildet med i boka Aprilnatt, med bildetekst: “Norske soldater i stilling med Krag og Madsen maskingevær for å bremse Oberst von Beerens fremrykning.” Bildet ligger også ute på nettet med bildetekst: “Dirdal april 1940. Fotograf ukjent” Noen som vet mer?