Hva skjer?

Våren 2024:

Torsdag 11. januar klokka 19.00 på ÅBOAS: Film om melkerampene på Jæren, inkludert to ramper i Gjesdal kommune. Ved Astrid Topdal

Torsdag 8. februar klokka 19.00 på ÅBOAS:  Fra Fagernes til Gjesdal som 15-åring, ved Andreas Eidsaa. Høytlesning ved Ingrid Gjesdal og årsmøte etterpå.

Torsdag 14. mars klokka 19.00 på ÅBOAS: Frafjord Bilrute – kollektivtransport siden 1938. Ved Kjell Haaland

Torsdag 11. april klokka 19.00 på ÅBOAS: Krigshistorie og bygdebøker. Judith Henriksen forteller fra arbeidet med bøker fra indre del av kommunen.

 

Høsten 2023:

Torsdag 14. september klokka 19.00 på ÅBOAS: GILJE TRE 75 år! Ved Karles Gilje
 

Torsdag 12. oktober klokka 19.00 på ÅBOASEn bedre Aand blandt Folket –  Haugianismen i Rogaland 1820-1850. Ved Svein Ivar Langhelle
Dessuten kortfilm om langtransportsjåfør Otto Ravndal fra Førde.  Ved Finn Marton Gjesdal og Eddie Vigesdal

Torsdag 9. november klokka 19.00 på ÅBOAS: Gjesdal kyrkje 175 år. Ved Stian Ravndal som også forteller om sitt arbeid ved Garborgsenteret på Bryne, som er en del av Jærmuseet.

Torsdag 7. desember klokka 19.00 på ÅBOAS: Lokalhistoriske filmsnutter, og høytlesing ved Noralf Falk Rosland; Dei små armane av Ajax. 

Våren 2023

Torsdag 12. januar klokka 19.00 på ÅBOAS: Hans Nielsen Hauge – lekpredikanten og grunderen, ved Odd Dubland.  Kaffe og drøs. VELKOMMEN!

Torsdag 9. februar klokka 19.00 på ÅBOAS: Skattejakt med metalldetektor! Line Murphy – kjent fra Arkeologi på nye veier – forteller om sine erfaringer med metallsøking. Om muligheter, funn og begrensninger.  VELKOMMEN! 

Torsdag 9. mars (ny dato!) klokka 19.00 på Veveriet: Forfattermøte ved Trygve Riiser Gundersen. Om Haugianerne og Gundersens nye bok. Arrangementet er gratis, men det kan være lurt å sikre seg plass med en sms til Kulturkontoret: 468 66 101. Da får de en liten peiling på hvor mange som kommer også. Åpen kafe fra klokka 18.00. Kom gjerne allerede da for en kaffe og drøs. 

Torsdag 13. april 19.00 på ÅBOAS: Livet på fjellgården Grøtteland, ved Synnøve Grøtteland Helland, årsmøte etterpå.

Torsdag 11. mai 19.00 på ÅBOAS: Harry og de fem døve fra Gåsdalen, ved Harry Breiland.

Torsdag 8. juni 19.00 på ÅBOAS: Fortsette arbeidet med bygdebøker for Gjesdal? Birger Lindanger, leder i Rogaland historielag, blir med og forteller om prosjektet med digital bygdebok for Hetland og Madla. 

Lørdag 17. juni: Sentrumsfest på Ålgård! Historielaget stiller med stand, nysteikte lapper. Blant annet! 

Ellers har vi to jubilanter vi ønsker å sette søkelyset på høsten 2023: Gilje Tre blir 75 år (trevareproduksjonen i området atskillig eldre!), og Gjesdal kyrkje blir 175 år. Dette kommer vi tilbake til etter sommeren.

Jo eldre, jo bedre!