Lenker til lokalhistorie

Heldigvis er vi ikke alene om å formidle lokalhistorie og stoff om slektsforskning! Sjekk disse lenkene:

Aldri uten en tråd, 38 minutters TV-program fra Ålgård i 1970: https://tv.nrk.no/program/FREP01005770/aldri-uten-en-traad

Arkivverket – lyst til å se i folketellinger?

Bjødna-Tores Venner – en utrolig historie, og mye interessant fra Frafjord: https://www.bjodna-tore.no/bjtore/

Gilje Tre – dersom du vil se ut!

Gjesdal folkebibliotek – bilder og stoff om lokalhistorie på nett

Gjesdal kulturkontor – kulturelt mangfold, kulturminner inkludert

Kulturminner i Gjesdal – kulturminneplan som ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 3/9-2012. Svært informativ og med flotte bilder!

Limagarden – en del av Jærmuseet

Lyse – med kraft fra Gjesdal

NorStone – arvtakeren etter Singel&Grus AS

Rogaland historielag – historielagenes paraplyorganisasjon i fylket

Ålgårdsbanen – et sidespor med venneforening

Ålgård Baptistmenighet – frimenighet med lange tradisjoner

Ålgård Rotary – med mange jern i ilden. Også historie. Sjekk spesielt under temaene Filmer og Arkivet

Jo eldre, jo bedre!