Lenker til lokalhistorie

Heldigvis er vi ikke alene om å formidle lokalhistorie og stoff om slektsforskning! Sjekk disse lenkene:

Aldri uten en tråd, 38 minutters TV-program fra Ålgård i 1970: https://tv.nrk.no/program/FREP01005770/aldri-uten-en-traad

Gjesdal Gjestgiveri. Ikke så gammelt, men med sans for historie. Mye om tekstilindustrien: http://www.gjesdalgjestgiveri.no/Om-oss

Limagarden – en del av Jærmuseet

Kulturminner i Gjesdal – kulturminneplan som ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 3/9-2012. Svært informativ og med flotte bilder!

NorStone – arvtakeren etter Singel&Grus AS

Lyse – med kraft fra Gjesdal

Gilje Tre – dersom du vil se ut!

Ålgård Baptistmenighet – frimenighet med lange tradisjoner

Ålgårdsbanen – et sidespor med venneforening

Rogaland historielag – historielagenes paraplyorganisasjon i fylket

Arkivverket – og Digitalarkivet. Lyst til å se i folketellinger?

Gjesdal folkebibliotek – bilder og stoff om lokalhistorie på nett

Gjesdal kulturkontor – kulturelt mangfold, kulturminner inkludert

Ålgård Rotary – med mange jern i ilden. Også historie. Sjekk spesielt under temaene Filmer og Arkivet

 

Jo eldre, jo bedre!