Gjesdalkompaniet

Vi har fått lov til å legge ut Torjus Sivertsens gamle oppgave i samfunnsfag fra 1984. På den tiden var Torjus lærer på Gjesdal ungdomsskole og tok en såkalt halvårsenhet i samfunnsfag ved siden av jobben. Inspirert av sin fars erindringer fra den finske vinterkrigen, felttoget i Rogaland og senere illegalt arbeid, valgte han å ta et dypdykk i krigsårene her i Gjesdal. I tillegg til skriftlige kilder hadde hadde han Sven Ålgård og Karsten Ravndal som muntlige kilder. Begge var med i Gjesdalkompaniet, men dette ble ikke satt opp som egen avdeling da krigen kom. Sven og Karsten gjorde som så mange andre: møtte opp på IR8 sitt depot i meieriet på Sviland.

Sven Ålgård var bonde og hadde gård omtrent der GUS ligger i dag. Gården ble kalt Montana, Dels fordi den lå oppe i fjellsiden, og dels fordi den lå så avsides til for den tidens ålgårdsbuer. Akkurat som staten Montana gjorde for nordmenn i Nord-Dakota. Svend var skytter, og ble senere leder i forsyningsnemda. 

Karsten Ravndal var bonde på Tobakken og senere Ravndal. Han var aktiv i illegalt arbeid senere i krigen. Klikk på lenken for å lese mer, eller last ned: