Malcolm Munthe

Her kommer Christian F. Uhls andre artikkel om britisk etterretning i Rogaland i aprildagene 1940. Fokuset er på etteretningsagenten som – etter sigende – kan ha vært inspirasjonskilden til Ian Flemings James Bond. Agenttilværelsen på Hotel Victoria i Stavanger ble brått avsluttet 9. april, da Munthe bega seg Ryfylke rundt. Han skal ha vært i både Dirdal og på Søyland i løpet av de dramatiske aprildagene. I 1954 skrev han bok om sine opplevelser. Bokens tittel, SWEET IS WAR, kan få noen hver til å steile. Bokens tankevekkende undertittel nyanserer imidlertid bildet: Sweet is war to them that know it not.

Her kan du lese begge Christian Uhls artikler om britisk etteretning: